Server:
User Panel
Don't have account? Register
Ranking PvP
PVP  |  PK
1º   Korzack 872 pvps
2º   DrPsycho 780 pvps
3º   Bakii 732 pvps
4º   MESSI 696 pvps
5º   Headshot 479 pvps
RECARGAS CHILE
STREAMTop Rec PvP


Below are the players with the highest level and experience.
This ranking was updated in 22/07/2019 at 01:34 GMT -4

Name Clan Rec PVP / PK Time
Zate DevilsDiscipleS 0 315 / 11 2d, 11h 37m
Ophelia Hastalavista 0 131 / 0 2d, 11h 15m
TuO DevilsDiscipleS 0 105 / 1 2d, 7h 48m
bigMAC THC 0 190 / 0 2d, 2h 21m
Hip BelibersTeam 0 121 / 6 1d, 21h 37m
Hopp BelibersTeam 0 0 / 0 1d, 11h 31m
001 32buffs 0 16 / 20 1d, 8h 33m
Carito THC 0 0 / 0 1d, 8h 26m
MeHeroYouZer0 ExileD 0 112 / 0 1d, 5h 1m
10º llDabonll DevilsDiscipleS 0 68 / 1 1d, 4h 3m
11º FrodoConEnanismo DevilsDiscipleS 0 370 / 0 1d, 3h 55m
12º Sjokz - 0 34 / 0 1d, 2h 33m
13º FuckYouBitch NightStalkerS 0 210 / 0 1d, 1h 19m
14º blaaack Empire 0 1 / 0 0d, 21h 32m
15º Buros - 0 0 / 0 0d, 20h 38m
16º Siegfried - 0 18 / 11 0d, 18h 25m
17º L3M0N CrimsonWard 0 89 / 1 0d, 18h 19m
18º MNDRK BlackCrow 0 16 / 1 0d, 17h 55m
19º Darko - 0 13 / 4 0d, 17h 44m
20º Krueger SwordFish 0 4 / 0 0d, 17h 11m
21º Rampage - 0 1 / 0 0d, 16h 44m
22º beast - 0 57 / 14 0d, 16h 13m
23º Duot BelibersTeam 0 88 / 0 0d, 15h 54m
24º NoMaDe latinos 0 28 / 0 0d, 15h 43m
25º toymachin - 0 3 / 0 0d, 15h 18m
26º AlEjAnDrO - 0 13 / 0 0d, 15h 12m
27º Laras - 0 0 / 3 0d, 14h 32m
28º xXXx BelibersTeam 0 62 / 0 0d, 13h 22m
29º IQAQ OldSchool 0 26 / 12 0d, 13h 11m
30º MataChancho BelibersTeam 0 84 / 3 0d, 12h 57m
31º Version Hastalavista 0 3 / 0 0d, 12h 17m
32º Evolution - 0 4 / 1 0d, 11h 58m
33º Danae TerrorSquad 0 38 / 0 0d, 10h 53m
34º Sweggx - 0 44 / 17 0d, 10h 46m
35º OldKingDoran BelibersTeam 0 120 / 0 0d, 10h 35m
36º Phoenix - 0 7 / 0 0d, 10h 15m
37º CMxxPunK - 0 1 / 0 0d, 9h 46m
38º Ale DevilsDiscipleS 0 204 / 0 0d, 9h 25m
39º TestKaPo - 0 33 / 0 0d, 9h 22m
40º Salomon BlackCrow 0 5 / 1 0d, 9h 0m
41º XxMariexX - 0 0 / 0 0d, 8h 56m
42º Frula - 0 7 / 5 0d, 8h 51m
43º Nasthy AncientOnes 0 10 / 9 0d, 8h 35m
44º PapaDelJota papel 0 8 / 13 0d, 8h 34m
45º l0cuve BlackCrow 0 1 / 0 0d, 8h 13m
46º ToxiinA Spotify 0 0 / 0 0d, 8h 5m
47º RobinHooD Empire 0 1 / 0 0d, 7h 55m
48º Doacsitho jnjn 0 131 / 1 0d, 7h 53m
49º Purehatred THC 0 11 / 0 0d, 7h 47m
50º LordOfHell Akatsuki 0 3 / 0 0d, 7h 42m
51º KawaSaKi - 0 2 / 1 0d, 7h 22m
52º KittyKitty Stars 0 20 / 1 0d, 7h 20m
53º didio NightStalkerS 0 4 / 5 0d, 7h 17m
54º NOHA - 0 1 / 0 0d, 7h 17m
55º Hero1neK1NG kindpeople 0 25 / 0 0d, 7h 9m
56º xShinito Stunning 0 5 / 1 0d, 7h 9m
57º xBeCks - 0 4 / 0 0d, 7h 2m
58º Tarifa - 0 6 / 0 0d, 7h 2m
59º Tectonico BelibersTeam 0 20 / 0 0d, 7h 0m
60º xKaLuJo International 0 21 / 1 0d, 6h 57m
61º Kiriel - 0 12 / 0 0d, 6h 38m
62º xAfter - 0 7 / 1 0d, 6h 30m
63º YaShiro TKB 0 2 / 9 0d, 6h 28m
64º xFreyax - 0 2 / 4 0d, 6h 18m
65º Johancito BelibersTeam 0 2 / 1 0d, 5h 50m
66º dia NightStalkerS 0 86 / 0 0d, 5h 43m
67º NeW - 0 2 / 3 0d, 5h 33m
68º ExuCapaPreta - 0 2 / 3 0d, 5h 24m
69º Darkness Sicario 0 1 / 0 0d, 5h 21m
70º BaNNNN NightStalkerS 0 3 / 18 0d, 5h 17m
71º Zato - 0 7 / 5 0d, 5h 13m
72º LoKI BelibersTeam 0 70 / 0 0d, 5h 12m
73º Preciso - 0 1 / 6 0d, 5h 8m
74º OrcaRocha - 0 3 / 2 0d, 5h 8m
75º Throll - 0 0 / 0 0d, 5h 5m
76º Dalila99 - 0 0 / 1 0d, 5h 1m
77º xHela International 0 2 / 0 0d, 4h 56m
78º payo PotatosKiller 0 3 / 0 0d, 4h 54m
79º LaMasturbaXanXos - 0 0 / 0 0d, 4h 52m
80º Bayaspirina - 0 1 / 0 0d, 4h 37m
81º Spoderman BDE 0 13 / 0 0d, 4h 36m
82º Mictian LordsOfShadows 0 12 / 0 0d, 4h 35m
83º MaguitaConMagia - 0 0 / 0 0d, 4h 28m
84º Beren - 0 0 / 0 0d, 4h 23m
85º Meli - 0 47 / 4 0d, 4h 20m
86º Hikaki THC 0 5 / 0 0d, 4h 19m
87º cocosasdadas - 0 1 / 0 0d, 4h 17m
88º asdf fdsa 0 0 / 0 0d, 4h 4m
89º lHermioneGranger - 0 2 / 2 0d, 3h 59m
90º Vai0 - 0 1 / 0 0d, 3h 59m
91º Lord - 0 4 / 0 0d, 3h 55m
92º EvilAngel1 OldSchool 0 6 / 11 0d, 3h 50m
93º iKarly LosChangos 0 12 / 0 0d, 3h 45m
94º Conde - 0 0 / 0 0d, 3h 44m
95º SuperPj PegaDuro 0 42 / 0 0d, 3h 44m
96º Frazul - 0 0 / 0 0d, 3h 37m
97º MDMA PuntoROJO 0 101 / 0 0d, 3h 27m
98º Gilberto Skill 0 0 / 0 0d, 3h 22m
99º SHANARA lolazo 0 9 / 0 0d, 3h 14m
100º CuPuLa THC 0 20 / 0 0d, 3h 11m